De kweek in volle gang

Er liggen al weer volop jongen in de schalen. De kweek loopt redelijk succesvol. Bij de kwekers zijn van de 32 koppels er uiteindelijk 27 goed gekoppeld en daarna nog 2 opnieuw samengesteld. Enkele vermeende doffers bleken later toch nog weer duivinnen te zijn. Dit waren mei jongen, dus dat kan altijd gebeuren. Van de 27 goed lopende koppels waren 3 eieren onbevrucht en 1 duivin had maar 1 ei gelegd. Van 16 koppels hebben we de eieren naar de vliegers overgelegd. Het vlieghok bestaat op dit moment voor 90% uit duiven die in mei of later zijn geboren. De jeugdigheid maakt dat daar ook nog het één en ander is mis gegaan met de eieren van de kwekers. Op dit moment zijn daardoor nog ong. 4 eieiern/jongen gesneuveld.

Bij de vliegers hadden de 22 koppels keurig eieren gelegd. Uit controle bleek echter dat er 33 bevrucht waren. Het zal waarschijnlijk de jeugdigheid zijn die dit veroorzaakte. Voor ons overigens geen probleem, omdat we de eieren van de kwekers zouden overleggen naar de vliegers. Gelukkig zijn de eieren van de paar vliegkoppels waarvan we wel jongen wilde over het algemeen goed bevrucht. Dit zijn ook meestal de wat oudere duiven.

De volgende fase is ingegaan en dat is de groei van de jongen. De komende tijd is dan ook weer spannend. Ook zijn de oude weer voor de eerste keer dit jaar los. De laatste jaren spelen de roofvogels nog wel eens een rol. We wachten ook die ontwikkelingen in spanning af.

Bestuurlijk gezien gaat er de komende weken ook weer van alles gebeuren. Binnen PV Flevoland is de ALV vanwege vakanties in tweeën gesplitst. Zaterdagavond 1 maart het eerste gedeelte als voorbereiding naar de ALV van de afdeling. Op zaterdagavond 15 maart het tweede gedeelte, waarbij de verenigingszaken meer aan bod komen. Daar tussendoor zal de ALV van de afdeling aan bod komen met een paar echte duivensportonderwerpen en als sluitstuk de bestuursverkiezing, waarbij een gedeelte van de familie Zeeman nog een belangrijke rol speelt.

We zullen het allemaal wel even afwachten. Laten we hopen dat we in April net zo mooi weer mogen hebben als nu, dan gaan we in ieder geval vol goede moed van start !!

De website is weer up to date gemaakt door Karim. Daarnaast hebben we enkele onderdelen geactualiseerd, zoals de informatie van de kweekduiven en vliegduiven.

 

Nieuw seizoen, nieuwe kansen

De afgelopen weken hebben wij de duiven kweekklaar gemaakt. 14 dagen voor het koppelen de duiven laten enten tegen Paramyxo. In 2012 hebben we veel problemen gehad met de jonge duiven, dus zijn we heel allert op dit verhaal. Op advies van Dr. De Weerd uit Breda enten wij de oude 14 dagen voor het koppelen en de jongen bij afspenen en 2 á 3 weken later voor de tweede keer. Het afgelopen jaar is dat laatste zeer goed bevallen en het eerste doen wij nu voor het eerst.

Op 23 januari hebben wij de duiven gekoppeld. In totaal 54 koppels (22 in het vlieghok en 32 op het kweekhok). Verleden jaar waren we wat laat met de jongen, dus zitten daar veel duiven die ruim een half jaar zijn. Dan valt het niet altijd mee op het geslacht voortijdig waar te nemen. Op het laatste moment leverde dat nog enkele teleurstellingen op, er bleken toch nog een paar vermeende duivinnen doffer te zijn. We zaten al niet ruim in de duivinnen en dat is nog wat krapper geworden. Enkele doffers zullen toch nog uit de selectie gezet worden, een paar mogen het vanuit het jonge duivenhok proberen. Het aantal koppels op het kweekhok is te groot en zal de komende twee jaar terug moeten naar maximaal 17. De kwekers zitten nu verdeeld over twee afdelingen, dat zal over twee jaar nog maar 1 afdeling zijn en een klein verblijf voor de duivinnen als ze niet gekoppeld zijn. Dit laatste is noodzakelijk omdat we voor de buitenspullen van de tweeling ruimte nodig hebben.

We waren zeer te spreken over de conditie van de duiven toen ze werden gekoppeld. In het kweekhok zitten nu na 10 dagen 4 koppels op eieren. Een paar dagen voor het koppelen was daar het licht gereed en konden we toen pas bijlichten, dat zal iets vertragend gewerkt hebben. Bij de vliegduiven zijn ze ook volop aan het leggen. Bij de vliegers zitten na 10 dagen 5 koppels op eieren. In beide hokken zijn de duiven goed gewend op de nestkasten, dus dat alles loopt naar tevredenheid. Als we nu door de hokken lopen zitten er veel duivinnen op nest, dus het zal de komende dagen wel eieren regenen. Als ze op beide hokken allemaal een beetje gelijk op eieren komen is dat heel makkelijk voor het overleggen, want het is de bedoeling om zoveel als mogelijk eieren van de kwekers over te zetten naar de vliegers, zodat we een goed beeld krijgen van de kweekkwaliteiten van de vastzitters.

We hebben er weer veel meer zin in dan de afgelopen jaren, dus we gaan er voor.

Op bestuurlijk vlak zijn we ook beide zeer actief. Piet gaat voor zijn tweede termijn als penningmeester van de vereniging. Inmiddels is dat bijna een bedrijfsboekhouding geworden met 49 leden in de club. Het gaat goed met de vereniging, het groeit gestaag en er is een hoop leven in de brouwerij. Simon heeft zich na lang wikken en wegen beschikbaar gesteld als afdelingsvoorzitter. De ambitie was er wel, maar het wikken en wegen zit vooral in de privésituatie. Hele jonge kinderen, dus een druk gezin en daarnaast als Freelance boekhouder te maken met ups en downs qua drukte. In de afdeling is de afgelopen jaren veel werk verricht met een bestuursmodel die het ook voor zijn generatie mogelijk maakt om dit soort functies op te pakken. Dit alles, samen met de toestemming van de vrouw, maakte dat hij zijn verantwoordelijkheid in deze wil pakken en de uitdaging wil aangaan.

Nieuwe aanwinsten

Op de afgelopen veilingen van Beverdam hebben wij twee rechtstreekse zonen van The Chief kunnen binnenhalen. Deze doffer is de stamdoffer op het kweekcentrum Nieuwlande. Rechtstreekse, maar ook de nakweek is van bijzondere kwaliteit. Wij hadden al twee dochters zitten van deze doffer en nu twee zoons. Op deze manier denken wij deze lijn te kunnen verankeren in onze stam en ook uitstekend kruismateriaal te hebben voor het andere kweekmateriaal.

Eén van de twee nieuwe aanwinsten:

 

Week 52 2013 Moment van terug kijken

Het zat er dit jaar niet veel in om de website bij te werken. Toch bij het scheiden van het jaar willen we even terug kijken naar het afgelopen jaar, maar ook vooral vooruit kijken naar het komende jaar.

Op duivensport gebeid begon het jaar lastig voor ons. Piet had het veel te druk met zijn werk. Simon had het veel te druk met zijn tweeling.

De koppeling van de duiven werd maar aan de duiven zelf overgelaten. Hierdoor zaten er grote verschillen in het leggen van de duiven.

In maart geprobeerd de vliegduiven op gang te krijgen maar de roofvogel wilde dit jaar wederom niet meewerken. Voor ons gelukkig schoof het seizoen door het koude weer iets op, zodat we toch nog redelijk konden instappen.

De verwachtingen voor het oude duivenseizoen hebben we laag gehouden en dat bleek terecht. Toch heeft het veel waardevolle zaken opgeleverd. Een oude doffer, taartjong 2010 met een ring van 2008, ontpopte zich als een degelijke duif. Deze doffer is van ons oude soort en daarmee gaf deze aan dat we er verstandig aan deden om ons oude soort weer boven water te halen, later meer hierover.

Daarnaast ontpopte zich twee broers tot zeer belofte volle duiven voor 2014. Deze twee komen uit een doffer van Comb. Kuyt en een duivin van Hans en Frank Beverdam uit Nieuwlande, deze duivin, 10-237 is een klein kind van The Chief, stamdoffer van hun hok. De moeder van de 10-237, Kikki, hebben wij in de winter van 2011/2012 naar ons hok gehaald en dat is dus een rechtstreekse dochter van de Chief. Beverdam Nieuwlande komt verder op in het verhaal ook nog verder terug.

Enkele andere zoals een duif van Jan en Ina Kleuver uit Wijhe en enkele duiven van Gerrit van de Berg uit Elspeet, allen jaarlingen en de laatste zelfs taartjongen 2012, lijken ook beloftes voor het komende jaar.

De eerste ronde jongen hebben we grootendeels uitgedeeld aan de bonnenkopers. Het kleine groepje wat nog bleef zitten, gaf helaas blijk van of te weinig kwaliteit of wist zich niet op ons hok te aarden (als het gaat om bonnen die wij weer hadden aangeschaft).

De tweede ronde dat was compleet een ander verhaal en dat bracht ook gelijk het keerpunt in de wat negatievere spiraal van de afgelopen jaren. Deze groep van een 40 jongen bestond uit 11 duiven van Beverdam Nieuwlande aangevuld met jongen van ons eigen kweekhok. Dit groepje werd klaargemaakt voor de natoer. Van de 40 ging het al snel terug naar 32. Enkele problemen van 2012 kwam in deze groep naar boven, doordat we de tweede enting tegen Paramyxo niet snel genoeg lieten volgen op de eerste. Twee entingen met een tussenpozen van 14 dagen is toch wel noodzaak bij ons gebleken. Van het moment dat de tweede eniting was gepasseerd zag je deze groep mooier, mooier en nog mooier worden. Het was ook groep die heel graag wilden. Via goed africhten in de polder zakte het aantal weg naar 28. En toen de natoer op. Het was gewoon een genot om met ze naar het lokaal te rijden. Een grote mand (gekregen van André Somers uit Grobbendonk Belgie) vormde het tavreel van 26 (2 achtergebleven op de enige africhting van de afdeling voor de natoer) blinkende jonge duiven. De derde natoervlucht werd uitgesteld naar zondag. Dit verteerde ze iets minder. Ze waren te laat, maar kwamen wel goed af. Nadat ze een week rust hadden gehad mochten ze zich waar maken op de taartvluchten en dat hebben ze naar behoren gedaan. Uiteindelijk hebben er 16 de eindstreep gehaald.

De derde ronde van 40 jongen had als basis 17 duiven van André Somers uit Grobbendonk Belgie. Overigens zit daar ook weer het één en ander van sportvriend Bertram van Zuiden door heen. Ook rechtstreeks kwamen er een paar van Bertram op de hokken. Dit alles weer aangevuld met jongen van de kwekers. Ook deze groep deed het naar behoren en aan de eindstreep waren er 21.

De vierde ronde van 32 jongen waren net krap aan voor de taartvluchten. Dit werd een allegaartje en via een Spartaanse opleiding waren de verliezen groot. Toch was het wonerbaarlijk om te zien dat de beste taartvluchtduif uit deze groep kwam.

De vijfde ronde was te laat voor de taartvluchten, dit waren 28 jongen.

De derde, vierde en vijfde ronde hebben we in december nogmaals acht keer in de mand gedaan. De verliezen onder ronde de derde en vierde ronde was zeer minimaal. De vijfde ronde liep terug naar 13 duiven.

In het laatste weekeinde van de taartvluchten lag succes en verlies dicht bij elkaar. Op Leek een eerste prijs met een rechtstreekse topduivin van Johnny v.d. Bei, op Den Helder er vierkant onder door. Het taartjongenkampioenschap werd wel veilig gesteld.

Na het sluiten van de taartvluchten hebben we de oude duiven en de jongen van de eerste en tweede ronde gelijk gescheiden. Zoals gezegd bleven de derde, vierde en vijfde ronde verder bij elkaar voor verdere opleiding. De oude duiven waren we geen toekomst in zagen werden opgeruimd.

Het kweekhok liep in de tussentijd wat vol. 11 jongen werden gehaald bij Jan en Ina Kleuver uit Wijhe. In deze lijnen is veel terug te vinden van onze oude soort van Piet Koper uit Wervershoof. Piet heeft ons ook getipt welke duiven voor ons een aanvulling zou zijn. Daarnaast verdween o.a. een top jong van Neuhoff-Hartman. Via Fokke Gnodde waren we ook aan een aantal hele goede duiven gekomen uit Friesland.

Een afspraak gemaakt met Hans Beverdam eind november om de op dat moment 110 duiven tellende kweekhok te halveren. Onder het toenziende oog van Tonnie Kampman uit Coevorden, werden de duiven deskundig beoordeeld. De oordelen liep heen en weer van brandhout naar supertop. Bij de duivinnen zaten twee uitzonderlijke. Beide uit de Piet Koperlijnen, wat wij scharen onder ons oude soort. Daarnaast staken kwamen de duiven van Jan en Ina Kleuver boven drijven, een aantal Friese duiven via Fokke Gnodde kwamen meer dan behoorlijk naar voren. Een losse doffer van Beute en een losse doffer van Joop Groenen kunnen goed mee. De Beverdam lijnen kwam vooral bij de duivinnen goed naar voren, veelal in de lijn van The Chief. Uitzonderlijk is dat we een doffer via wijlen Al de Neve hebben van 13 jaar, welke nog steeds de kwaliteiten heeft van een jonge doffer.

Al met al hebben we na selectie een acceptabel groep duiven in het kweekhok zitten. Eind december zijn we terug gegaan naar Nieuwlande om voor de kwekers een kweekadvies te krijgen. Tevens hebben we toen een oordeel gevraagd over de vliegduiven. Vooral voor de doffers was dit een belangrijk moment, want een hun plekje op het hok was hervan afhankelijk. De duivinnen waren minder in aantal en hebben gemiddeld duidelijk een kwaliteit achterstand op de doffers.

De selectie van 20 koppels vliegduiven is zo goed als rond. Dus de volgende fase kan beginnen.

We staan er op 1 januari 2014 een stuk beter voor dan op 1 januari 2013.

We hebben op een 10 jaar geleden op een nivo gevlogen, welke was te vergelijken met de subtop in ACG 5 op het programmaspel. Het is altijd moeilijk te bepalen waar je staat. In 2013 zaten we op nog geen 50% van dat nivo. Op dit moment verwachten we dat we ergens rond de 70 á 75% staan. Het nivo van het kweekhok maakt ons in staat om terug te gaan naar de 100%. Daarna is het natuurlijk kijken of we daar voorbij kunnen, maar daarbij moet het ook een beetje mee zitten. Het beleid is er in ieder geval op gericht die stap in het kweekhok voor te bereiden.

Handicap voor ons blijft wel het vinden van voldoende tijd om ook de nodige prestaties te leveren, want met goede duiven alleen ben je er nog niet.

Duivensport is als het gaat om presteren er op gericht dat je vertrouwen en hoop houdt dat dingen die je wil ook lukken. Elk jaar begin je op 0, dus kan je ook elk jaar weer beginnen met wat hoop !!!

Iedereen een goede jaarwisseling en een zeer succesvol 2014 gewenst !!!

Week 29 2013 Jonge duiven

Dit jaar nog niet zoveel geschreven. Beide zijn we helaas voor de duivensport te druk met werk en privé zaken. Ondanks inspanningen is het niet gelukt om de oude duiven nog op nivo te krijgen. Het heeft geresulteerd in een matig seizoen met af en toe een uitschieter. Waarschijnlijk is de basis redelijk, want over het algemeen werd er wel binnen de eerste 50% van de uitslag gevlogen en stonden we op elke uitslag van de vitesse en midfond in de uitslag. Op de dagfond hebben we alleen Chateauroux geprobeerd, maar dat werd geen succes met de eerste duiven op zondagmorgen.

Al met al een kwestie van tel je zegeningen. Toch hebben we het idee dat we een betere oude duivenploeg meenmen naar 2014, als we gedaan hebben naar 2013. Onder vliegduiven hebben we dat nog eens in detail uitgewerkt. Het belangrijkste moet echter voor ons nog beginnen en dat is de aanvulling van jonge duiven naar 2014, want daarmee zal het staan of we volgend jaar op een wat hoger plan kunnen presteren.

In 2012 werden we getroffen door een flinke ziekte tussen de jonge. Het was kommer en kwel. In 2013 hebben we dat duidelijk onder controle. Het is een genot om de beesten te bekijken en in de hand te hebben. We beginnen alleen met 1 handicap. Zelf vinden we de natoer en taartvluchten te weinig bagage voor een jaarlingseizoen volgend jaar. We zijn echter heel laat begonnen dit jaar en hebben eerst de verplichtingen van bonnen afgewerkt.

De groep voor de jonge duivenvluchten is heel klein en telt op dit moment 10 duiven, één is er afgelopen zaterdag achtergebleven vanuit Duiven. Zaterdagavond zag dat er nog wat beroerder uit, want toen misten we er nog vijf. Deze groep jongen zijn een vijf keer met de vereniging mee geweest en daarnaast verleden week nog naar Wijchen met de afdeling. Ze zijn in ieder geval op rit en kunnen van start volgende week met de eerste puntenvlucht vanuit Gennep.

Ze worden vergezeld door een groepje late jongen uit 2012. Op dit moment zijn dat er nog vijf, die op toer gaan. Die hebben de zelfde weg afgelegd als de jonge duiven.

De volgende groep jonge duiven telt er op dit moment 34. Deze worden klaar gemaakt voor de navluchten. Zoals het nu lijkt dan kunnen we begin augustus starten met africhten, zodat ze op tijd klaar zijn. Ze groep bestaan vooral uit jongen van ons eigen kweekhok, aangevuld met op dit moment nog 9 jongen van het kweekcentrum Beverdam Nieuwlande.

Dan hebben we nog een groep van 38 jongen die net buiten komen. Dat worden taartjongen, met de hoop dat we zo nog klaar kunnen krijgen voor de derde navlucht, maar dan moet er erg veel mee zitten. Deze groep bestaat uit 17 jongen van André Somers Grobbendonk Belgie, 9 jongen van Bertram en Patrick, de Comb. Van Zuiden, aangevuld met jongen uit ons kweekhok.

De laatste groep komt er nog aan, dit worden echte taartjongen. Op dit moment liggen er 23 in het kweekhok die vanaf vandaag tot drie weken afgespeend gaan worden. Daarnaast komen er nog van Bertram en Patrick.

Hopenlijk blijven er in het geheel genoeg over om 2014 mee te kunnen starten.

Week 22 2013 Het zijn niet de duivinnen die het doen.

Wij zijn nu 5 weken onderweg, het seizoen is 6 weken oud. 2013 gaat niet de boeken in als het meest eenvoudige seizoen. Dit maakt een seizoen voor onze duiven zwaarder ter vergelijking met die van een gemiddeld seizoen.

Opvallend is wel dat duivenmelkers zeer snel van slag zijn, vooral het relativeringsvermogen ontbreekt nog wel eens, maar goed dat zal wel met de emotie van de dag te maken hebben. Dit maakt het werk van functionarissen niet makkelijk, daarom grote complimenten voor deze mensen.

Zoals al eerder aangegeven lopen wij wat achter dit seizoen. Zo hebben we onze duiven twee weken geleden pas op weduwschap gezet. Toen waren er nog 9 duivinnen en 14 doffers. Een ingenieus plan voor de duivinnen was van de winter uitgedacht, met als basis trainen door ze weg te brengen. Zaterdag op weduwschap, dinsdag weggebracht bij mooi weer, 6 over. Dus ja, dan valt het paln een beetje om.

De eerste zaterdag op weduwschap werd gevolgd door een stroef verloop op Pommeroeul. Overigens geen rampvlucht. In 2012 hadden we een rampvlucht vanuit Pommeroeul, in 2013 hadden we een zeer vervelend verloop. Bij ons was het verloop vreemd als het gaat om de geslachten. Wij hadden onze doffers thuis, toen het bij de duivinnen nog 1 op 5 was, inmiddels 4 op 5, alleen de witte is niet meer thuis gekomen.

De doffers trainde overigens slechts 10 minuten per dag. Met 30 jaar duivensport ervaring dacht ik maar steeds dat de duivinnen er beter voor stonden, dan de duivinnen, zo zie je maar weer.

Afgelopen zaterdag alleen de doffer meegegeven. Nog steeds maar een trainingsarbeid van 10 minuten als er uberhaupt getraind kon worden mbt de hoeveelheid regen. Door wat pech en eigen fout werd ons tot dan toe best presterende duif als invliegduif ingekorfd. Een keurige top 10 klassering was zijn deel, alleen kreeg hij deze uiteraard niet toegewezen. Deze doffer voor 50% uit ons oude soort is een doffer welke in zijn geboorte jaar van 2010 alleen de taartvluchten heeft gevlogen. Deze doffer heeft overigens een ring om van 2008. 5 v.d. 14 doffer in de prijzen is redelijk, maar ook niet meer dan dat. Zoals iedereen hoop je op een steigende lijn in de komende weken.

Op maandagavond 5 duivinnen ingekorft op Breda. Helaas weer geen succes, slechts 3 v.d. 5 terug. Dus het wordt een seizoen waarbij het zo zal zijn dat de duivinnen het voor ons niet doen.

Inmiddels trainen de doffers, ruim een half uur, dus ook dat begint er een beetje op te lijken.

In eerdere bijdragen hebben we ook gesproken over een groep late jongen die verleden jaar niet zijn gespeeld. Na drie keer net buiten het dorp opleren, zijn ze gisteren een 5 km van het dorp losgelaten. De eerste drie keer 100% thuis, dus 29. Vanmorgen zaten er nog 19, maar goed dat kan later wel weer bijgespijkerd zijn.

In het jonge duivenhok zitten er nu 21. Ruim 30 jongen zijn er aan bonnen weg gegaan. Aan de andere kant zijn er jongen ook weer via bonnen bij ons gekomen. De laatste binnenkomende bonnen zijn van Comb. Tang Langezwaag en Comb. Neuhoff & Hartman Sneek. Topduiven, die ook nog eens in Swifterbant werden afgeleverd. Onze dank is zeer groot en de hoop voor de toekomst is weer wat toegenomen, daarnaast hebben we afgelopen zaterdag een 8 tal jongen gehaald van ons oude soort van Piet Koper, via Jan en Ina Kleuver Wijhe. De feiten leert ons dat we deze duiven niet kunnen missen willen we weer op een acceptabel nivo mee doen.

A.s weekeinde begint het afspenen van een volgende groep jongen en dat zal de komende weken hard gaan. Daarnaast gaat onze sportvrienden Bertram en Patrick ons nog aan een aantal jongen helpen, dat geld ook voor sportvriend Andre Somers uit Grobbendonk. De groep voor de taartvluchten zal weer zeer groot zijn. Met de speciale ring voor de taartvluchten wordt een geel geheel in ons hok. Zie voor informatie speciale ring taartvluchten.

Alle informatie over taartvluchten is zo ie zo te vinden op www.taartvluchten.nl . Gezien het huidige weer kunt u er van uitgaan dat het tijdens de taartvluchten perfect zal zijn, zeker om een goede groep jonge duiven op te leren. Vele taartvlucht jongen zijn toon aangevend op de huidige vluchten.

De afgelopen weken was het druk bij ons vooral met zaken die niets met duiven te maken heeft. Piet heeft een hele maand Taiwanezen achter de rug. Slopend en vooral tijdrovend. Simon is druk met zijn tweeling, mist regelmatig de aankomst van de vluchten, daarnaast merkt hij als freelance boekhouder dat de economie op dit moment op een diepte punt zit. Veel bedrijven hebben het heel, heel zwaar.