Week 10 Opstart Website

 

Karim Pastoors heeft voor ons een fantastische website gemaakt, waarmee wij ons kunnen presenteren aan de wereld. Karim is beter bekend van de duivenfamilie Tang uit Langezwaag.

Op 18 januari is ons kweekseizoen gestart. Op deze dag is ogenkeurder Jos Evers bij ons op visite geweest om als eerste de jaarling kweekduiven te beoordelen. De oude kweekduiven waren door hem al in oktober 2011 bekeken. Na de beoordeling heeft hij 28 kweekkoppels samengesteld, die ons moeten verblijden met een hogere kwaliteit dan we op dit moment op de vlieghokken hebben zitten.

Een paar dagen later hebben wij de vliegduiven gekoppeld, met als achterliggende gedachtegang om de eieren van kweekduiven over te leggen.

Simon heeft achteraf iets te lang gewacht met het klaar maken van de kweekhokken en kweekduiven voor de kweek. Het ging bij de start, mede door de strenge vorst, iets stroef. Op dit moment loopt alles perfect en zullen de komende week veel jongen uitkomen.

Piet had de vliegers iets beter voor elkaar. De bezetting van de eieren was redelijk en daar liggen nu 21 jongen van 5 tot 15 dagen.

In het vlieghok hebben we in de eerste maanden van het jaar al sinds jaar en dag last van een iets te vochtig hok. Dit proberen we op te vangen door een kleine verwarming in het hok, die regelmatig dmv een tijdschakelaar aan springt.

De vliegduiven zitten er goed voor. Verleden jaar met de jongen hebben we redelijk jongen weten over te houden. Aangevuld met taartjongen, die we ook flink aan de tand hebben gevoeld doe ze elke dag weg te brengen en op zaterdag gevolgd door een wedvlucht. Hierdoor hebben we nu 90% jaarlingen op het hok.

Vanaf deze week zullen de vliegduiven weer naar buiten mogen. Ze zijn sinds de laatste taartvlucht niet meer buiten geweest. We zijn nu eenmaal 's morgens met donker weg en 's avonds met donker terug. Maart is voor ons in die zin ook veel te vroeg, maar als je mee wil doen met het programma moet je begin april de duiven klaar hebben voor de eerste vlucht.

Volgende week zullen wij de duivinnen met de helft van de jongen afspenen. Dit in het jonge duivenhok waar de Groot Oger (1998) nu alleen zit met de nieuwe aanwinst van Pieter Veenstra. De eieren van dit koppel zullen we overleggen, zodat de duivin van Veenstra gekoppeld kan worden op de volgende doffer.

In het andere jonge duivenhok zitten 4 overige taartjongen, aangevuld met jonge van duivenvriend Andre Somers uit Grobbendonk.

In de vereniging hebben we een zeer actieve februari maand achter de rug. Een zeer geslaagde feestavond, waar Meindert "de Bonte" de Boer de bingo ballen als een ware goochelaar te voorschijn toverde. Gevolgd door een forum voor programmaspelers. Simon had de eer om deze voor te zitten en kreeg de topspelers Auke Bosma, Jouke Rotine en Alfred Strijker zo ver dat ze al hun geheimen prijs gaven. Een week later een forum voor de mannen met de lange adem. Onder de deskundige leiding van Jan Tekkelenburg kwam entertainer Bennie de Vries, de Barcelona specialist Gerard Brouwer en de jonge liefhebber Henri Hoeks zeer goed voor de dag.

Piet was in de tussentijd heel druk om de jaarcijfers van vereniging in begrijpelijke overzichten vast te leggen en te presenteren op onze ALV. Het gaat op vele manier goed met de vereniging. We zijn goed op weg om onze opstartkosten (we zijn in 2009 opgericht) terug te verdienen.

De komende maanden wordt het op organisatorisch gebied ook weer druk. Zo wordt er nu voorbereidingen getroffen voor een alternatief van de jaarlijkse Belgenverkoop (www.gebrsimonsduivencenter.nl) . Daarnaast zijn we al bezig met de opstart van de Taartvluchten. Dit fenomeen kost veel tijd en energie, maar gezien de positieve respons van veel deelnemers is dat ook zeker de moeite waard.