Het laatste artikel werd afgesloten met wordt vervolgd....

Helaas heeft de tijd ontbroken om dit vervolg te geven. Een website is leuk om te bezoeken als hij ook regelmatig ververst wordt. We gaan ons best weer doen.

Het is inmiddels november 2015 en het seizoen zit er weer op. Verleden jaar voor onszelf al de conclusie getrokken dat we eens werk moesten maken van een volgende stap in het kweekhok. Dit jaar heeft de noodzaak daartoe nog eens onderstreept. Van de ruim 30 jongen die we over gehouden hebben komt slechts een derde uit het kweekhok, terwijl daar ruim 30 koppels zaten. Dus slechts 10 jongen uit 30 koppels. Ook van de jongen duiven de we weg gegeven hebben via bonnen of zo omdat we iemand aardig vonden en jongen van ons wilde in de breedte geen opmerkelijke resultaten, behalve die enkele die zeer tevreden zijn over de jongen uit de 'topkoppels'.

Onlangs met de kar naar Hans Beverdam uit Nieuwland vertrokken om de 80 vasthouders door zijn handen te laten gaan. Uiteindelijk zitten er nu 15 doffers, 19 duivinnen en 6 jongen. Deze hebben we voorlopig op de vlieghokken geplaatst. In de tussentijd zullen we samen met clubgenoot Bertram van Zuiden de kweekhokken verder verbouwen voor 16 koppels en een ruimte voor de duivinnen cq uitgroeiende jongen.

We hebben uiteindelijk 52 vliegduiven overgehouden. Zo het nu lijkt zijn het 28 doffers en 24 duivinnen. Als dat waar blijkt te zijn, gaan er nog 8 doffers uit. Een paar duivinnen meer kan geen kwaad. En misschien dat er nog 1 of 2 taartdoffers naar de jonge duivenhokken verdwijnen. Dus daar hebben we niet zoveel te selecteren, maar dat is ons afgelopen seizoen ook niet slecht bevallen.

De eerste stappen op een redelijk platvorm zijn gemaakt met een 2e plaats op de vitesse en een 1e op de midfond in de vereniging. Daarnaast o.a. de asduif generaal lang en een regelmatig top presterende doffer rechtstreeks van Beverdam Nieuwlande. De jonge duivenvluchten liepen niet door eigen schuld. In onze hoek kan je alleen mee als je ze uitermate top hebt en dat was duidelijk niet het geval. Ook de navluchten en taartvluchten waren niet op topniveau, maar een aantal aanvaardbare uitslagen waren wel ons deel, dus overal wel tevreden.

We zijn nu al weer onderweg om de voorwaarden te scheppen om volgend jaar nog harder te gaan. Een goed rui is daarbij van groot belang. Daar we tot half oktober doorvliegen met een aantal duiven moet hier hard voor gewerkt worden. Een goede conditie is daarvoor van groot belang. We denken dat we dit redelijk goed voor elkaar hebben. De komende maanden zullen we ze nog een stukje verder brengen, want we willen het nieuwe jaar zo snel als mogelijk starten met de kweek.

Voor de kweek hebben we nu al de voorwaarden in ons hoofd om het jonge duivenseizoen beter aan te pakken. De oude moeten nog in orde zijn, dat is voorwaarden 1. Voorwaarden 2 is dat we de eieren van de kwekers direct na het leggen van het tweede ei in de broedmachine gaan. Om uiteindelijk deze onder te brengen bij de vliegers. Samen met de vliegers waar we kweekresultaten van verwachten willen we dan kijken voor een zo hoog mogelijke bezetting van de eieren in de eerste leg. De kwekers komen dan hopelijk weer zo snel als mogelijk op eieren. Zodat de jongen nauwelijks van leeftijd verschillen. We willen dit jaar ook alleen jongen uit de eigen hokken in het jongen duivenhokken houden. We verwachten dat we hiermee een extra voorwaarden hebben gecreëerd voor een goed jonge duivenjaar. Trouwens realiserend dat dit nog maar een klein gedeelte van het rad is om tot succes te komen.

Om goed te kunnen presteren moet je er veel tijd in steken en heel alert zijn. Bij ons komen er nog wat extra handicaps bij kijken. Beide zitten we met drukke werkomgevingen en ieder op onze eigen manier met een druk gezinsleven. Beide ook bestuurlijk actief op verschillende niveaus. Duivensport houdt ons dan ook dag in dag uit op verschillende manieren zwaar bezig.

Helaas hebben wij in onze club twee vrienden verloren de afgelopen maand en dat relativeert toch alles weer wat je doet.