Tijdens het oude duivenseizoen hadden we het gevoel dat we stappen maakte. Enkele duiven die het voortouw begonnen te nemen. Van cruciaal belang was het jonge duivenseizoen.

Met veel fanatisme werd dit dan ook door ons aangevangen. Met hele kleine stappen aan het opleren. Na 8 succesvolle africhtingen, werd de negende keer vanuit Almere ons fataal. Grote verliezen was het gevolg. Vanaf dat moment kwam het niet meer voor de volle 100% van de grond, met als negatieve uitschieter de vlucht vanuit Meer. Uiteindelijk zijn er in de loop van augustus en begin september steeds meer op het hok terug gekomen, waardoor uiteindelijk via de natoer en taartvluchten een groepje jongen overbleven, die uiteindelijk de kans krijgen in 2015. Een 20-tal doffers en een 15 duivinnen bemannen nu onze hokken. Deze laatste groep zullen we aanvullen met wat vasthouders, zo dat we met een redelijke groep kunnen starten in 2015. Al met al wel een groep met meer ervaring dan bij de start van 2014. Terugkeren van tegenslag geeft de duiven ook weer extra bagage mee.

Na een fantastische taartvluchten, zowel sportief als qua gezelligheid, is er een drukke periode aangebroken. Vooral voor Simon aangaande zijn werk bij de afdeling, maar ook bij beide op het arbeidsvlak.

De ambities en fanatisme bij beide is wel weer helemaal terug. De plannen voor 2015 staan al volledig in de steigers, waarbij koppelen begin januari het eerste doel is. Wat in 2014 niet lukte zal in 2015 met nog meer passie worden aangepakt en dat is het overhouden van jonge duiven. Wij zijn er van overtuigd dat dit voor ons een flinke stap vooruit zal betekenen en de kans om een stapje omhoog te maken.

Of we in 2015 mee gaan doen met de dagfond hebben we nog niet besloten. Het alleen vliegen van de vitesse en midfond is ons in 2014 wel erg goed bevallen. Dus als we mee doen aan de dagfond moet het wel een toegevoegde waarde hebben. Midfond is duidelijk onze passie en we zien daar kansen in om dichter naar de top van de polder te schuiven. De vitesse is te moeilijk, vooral op de kortste vitessevluchten moet je wel erg veel geluk hebben in Swifterbant om een vuist te kunnen maken. Op de midfond vallen de verschillen buiten de invloedsfeer helemaal weg en gaat het uiteindelijk om kwaliteit. Als het dan niet lukt s er maar 1 schuldige en dat zijn wij zelf.