Er liggen al weer volop jongen in de schalen. De kweek loopt redelijk succesvol. Bij de kwekers zijn van de 32 koppels er uiteindelijk 27 goed gekoppeld en daarna nog 2 opnieuw samengesteld. Enkele vermeende doffers bleken later toch nog weer duivinnen te zijn. Dit waren mei jongen, dus dat kan altijd gebeuren. Van de 27 goed lopende koppels waren 3 eieren onbevrucht en 1 duivin had maar 1 ei gelegd. Van 16 koppels hebben we de eieren naar de vliegers overgelegd. Het vlieghok bestaat op dit moment voor 90% uit duiven die in mei of later zijn geboren. De jeugdigheid maakt dat daar ook nog het één en ander is mis gegaan met de eieren van de kwekers. Op dit moment zijn daardoor nog ong. 4 eieiern/jongen gesneuveld.

Bij de vliegers hadden de 22 koppels keurig eieren gelegd. Uit controle bleek echter dat er 33 bevrucht waren. Het zal waarschijnlijk de jeugdigheid zijn die dit veroorzaakte. Voor ons overigens geen probleem, omdat we de eieren van de kwekers zouden overleggen naar de vliegers. Gelukkig zijn de eieren van de paar vliegkoppels waarvan we wel jongen wilde over het algemeen goed bevrucht. Dit zijn ook meestal de wat oudere duiven.

De volgende fase is ingegaan en dat is de groei van de jongen. De komende tijd is dan ook weer spannend. Ook zijn de oude weer voor de eerste keer dit jaar los. De laatste jaren spelen de roofvogels nog wel eens een rol. We wachten ook die ontwikkelingen in spanning af.

Bestuurlijk gezien gaat er de komende weken ook weer van alles gebeuren. Binnen PV Flevoland is de ALV vanwege vakanties in tweeën gesplitst. Zaterdagavond 1 maart het eerste gedeelte als voorbereiding naar de ALV van de afdeling. Op zaterdagavond 15 maart het tweede gedeelte, waarbij de verenigingszaken meer aan bod komen. Daar tussendoor zal de ALV van de afdeling aan bod komen met een paar echte duivensportonderwerpen en als sluitstuk de bestuursverkiezing, waarbij een gedeelte van de familie Zeeman nog een belangrijke rol speelt.

We zullen het allemaal wel even afwachten. Laten we hopen dat we in April net zo mooi weer mogen hebben als nu, dan gaan we in ieder geval vol goede moed van start !!

De website is weer up to date gemaakt door Karim. Daarnaast hebben we enkele onderdelen geactualiseerd, zoals de informatie van de kweekduiven en vliegduiven.