De afgelopen weken hebben wij de duiven kweekklaar gemaakt. 14 dagen voor het koppelen de duiven laten enten tegen Paramyxo. In 2012 hebben we veel problemen gehad met de jonge duiven, dus zijn we heel allert op dit verhaal. Op advies van Dr. De Weerd uit Breda enten wij de oude 14 dagen voor het koppelen en de jongen bij afspenen en 2 á 3 weken later voor de tweede keer. Het afgelopen jaar is dat laatste zeer goed bevallen en het eerste doen wij nu voor het eerst.

Op 23 januari hebben wij de duiven gekoppeld. In totaal 54 koppels (22 in het vlieghok en 32 op het kweekhok). Verleden jaar waren we wat laat met de jongen, dus zitten daar veel duiven die ruim een half jaar zijn. Dan valt het niet altijd mee op het geslacht voortijdig waar te nemen. Op het laatste moment leverde dat nog enkele teleurstellingen op, er bleken toch nog een paar vermeende duivinnen doffer te zijn. We zaten al niet ruim in de duivinnen en dat is nog wat krapper geworden. Enkele doffers zullen toch nog uit de selectie gezet worden, een paar mogen het vanuit het jonge duivenhok proberen. Het aantal koppels op het kweekhok is te groot en zal de komende twee jaar terug moeten naar maximaal 17. De kwekers zitten nu verdeeld over twee afdelingen, dat zal over twee jaar nog maar 1 afdeling zijn en een klein verblijf voor de duivinnen als ze niet gekoppeld zijn. Dit laatste is noodzakelijk omdat we voor de buitenspullen van de tweeling ruimte nodig hebben.

We waren zeer te spreken over de conditie van de duiven toen ze werden gekoppeld. In het kweekhok zitten nu na 10 dagen 4 koppels op eieren. Een paar dagen voor het koppelen was daar het licht gereed en konden we toen pas bijlichten, dat zal iets vertragend gewerkt hebben. Bij de vliegduiven zijn ze ook volop aan het leggen. Bij de vliegers zitten na 10 dagen 5 koppels op eieren. In beide hokken zijn de duiven goed gewend op de nestkasten, dus dat alles loopt naar tevredenheid. Als we nu door de hokken lopen zitten er veel duivinnen op nest, dus het zal de komende dagen wel eieren regenen. Als ze op beide hokken allemaal een beetje gelijk op eieren komen is dat heel makkelijk voor het overleggen, want het is de bedoeling om zoveel als mogelijk eieren van de kwekers over te zetten naar de vliegers, zodat we een goed beeld krijgen van de kweekkwaliteiten van de vastzitters.

We hebben er weer veel meer zin in dan de afgelopen jaren, dus we gaan er voor.

Op bestuurlijk vlak zijn we ook beide zeer actief. Piet gaat voor zijn tweede termijn als penningmeester van de vereniging. Inmiddels is dat bijna een bedrijfsboekhouding geworden met 49 leden in de club. Het gaat goed met de vereniging, het groeit gestaag en er is een hoop leven in de brouwerij. Simon heeft zich na lang wikken en wegen beschikbaar gesteld als afdelingsvoorzitter. De ambitie was er wel, maar het wikken en wegen zit vooral in de privésituatie. Hele jonge kinderen, dus een druk gezin en daarnaast als Freelance boekhouder te maken met ups en downs qua drukte. In de afdeling is de afgelopen jaren veel werk verricht met een bestuursmodel die het ook voor zijn generatie mogelijk maakt om dit soort functies op te pakken. Dit alles, samen met de toestemming van de vrouw, maakte dat hij zijn verantwoordelijkheid in deze wil pakken en de uitdaging wil aangaan.