Het zat er dit jaar niet veel in om de website bij te werken. Toch bij het scheiden van het jaar willen we even terug kijken naar het afgelopen jaar, maar ook vooral vooruit kijken naar het komende jaar.

Op duivensport gebeid begon het jaar lastig voor ons. Piet had het veel te druk met zijn werk. Simon had het veel te druk met zijn tweeling.

De koppeling van de duiven werd maar aan de duiven zelf overgelaten. Hierdoor zaten er grote verschillen in het leggen van de duiven.

In maart geprobeerd de vliegduiven op gang te krijgen maar de roofvogel wilde dit jaar wederom niet meewerken. Voor ons gelukkig schoof het seizoen door het koude weer iets op, zodat we toch nog redelijk konden instappen.

De verwachtingen voor het oude duivenseizoen hebben we laag gehouden en dat bleek terecht. Toch heeft het veel waardevolle zaken opgeleverd. Een oude doffer, taartjong 2010 met een ring van 2008, ontpopte zich als een degelijke duif. Deze doffer is van ons oude soort en daarmee gaf deze aan dat we er verstandig aan deden om ons oude soort weer boven water te halen, later meer hierover.

Daarnaast ontpopte zich twee broers tot zeer belofte volle duiven voor 2014. Deze twee komen uit een doffer van Comb. Kuyt en een duivin van Hans en Frank Beverdam uit Nieuwlande, deze duivin, 10-237 is een klein kind van The Chief, stamdoffer van hun hok. De moeder van de 10-237, Kikki, hebben wij in de winter van 2011/2012 naar ons hok gehaald en dat is dus een rechtstreekse dochter van de Chief. Beverdam Nieuwlande komt verder op in het verhaal ook nog verder terug.

Enkele andere zoals een duif van Jan en Ina Kleuver uit Wijhe en enkele duiven van Gerrit van de Berg uit Elspeet, allen jaarlingen en de laatste zelfs taartjongen 2012, lijken ook beloftes voor het komende jaar.

De eerste ronde jongen hebben we grootendeels uitgedeeld aan de bonnenkopers. Het kleine groepje wat nog bleef zitten, gaf helaas blijk van of te weinig kwaliteit of wist zich niet op ons hok te aarden (als het gaat om bonnen die wij weer hadden aangeschaft).

De tweede ronde dat was compleet een ander verhaal en dat bracht ook gelijk het keerpunt in de wat negatievere spiraal van de afgelopen jaren. Deze groep van een 40 jongen bestond uit 11 duiven van Beverdam Nieuwlande aangevuld met jongen van ons eigen kweekhok. Dit groepje werd klaargemaakt voor de natoer. Van de 40 ging het al snel terug naar 32. Enkele problemen van 2012 kwam in deze groep naar boven, doordat we de tweede enting tegen Paramyxo niet snel genoeg lieten volgen op de eerste. Twee entingen met een tussenpozen van 14 dagen is toch wel noodzaak bij ons gebleken. Van het moment dat de tweede eniting was gepasseerd zag je deze groep mooier, mooier en nog mooier worden. Het was ook groep die heel graag wilden. Via goed africhten in de polder zakte het aantal weg naar 28. En toen de natoer op. Het was gewoon een genot om met ze naar het lokaal te rijden. Een grote mand (gekregen van André Somers uit Grobbendonk Belgie) vormde het tavreel van 26 (2 achtergebleven op de enige africhting van de afdeling voor de natoer) blinkende jonge duiven. De derde natoervlucht werd uitgesteld naar zondag. Dit verteerde ze iets minder. Ze waren te laat, maar kwamen wel goed af. Nadat ze een week rust hadden gehad mochten ze zich waar maken op de taartvluchten en dat hebben ze naar behoren gedaan. Uiteindelijk hebben er 16 de eindstreep gehaald.

De derde ronde van 40 jongen had als basis 17 duiven van André Somers uit Grobbendonk Belgie. Overigens zit daar ook weer het één en ander van sportvriend Bertram van Zuiden door heen. Ook rechtstreeks kwamen er een paar van Bertram op de hokken. Dit alles weer aangevuld met jongen van de kwekers. Ook deze groep deed het naar behoren en aan de eindstreep waren er 21.

De vierde ronde van 32 jongen waren net krap aan voor de taartvluchten. Dit werd een allegaartje en via een Spartaanse opleiding waren de verliezen groot. Toch was het wonerbaarlijk om te zien dat de beste taartvluchtduif uit deze groep kwam.

De vijfde ronde was te laat voor de taartvluchten, dit waren 28 jongen.

De derde, vierde en vijfde ronde hebben we in december nogmaals acht keer in de mand gedaan. De verliezen onder ronde de derde en vierde ronde was zeer minimaal. De vijfde ronde liep terug naar 13 duiven.

In het laatste weekeinde van de taartvluchten lag succes en verlies dicht bij elkaar. Op Leek een eerste prijs met een rechtstreekse topduivin van Johnny v.d. Bei, op Den Helder er vierkant onder door. Het taartjongenkampioenschap werd wel veilig gesteld.

Na het sluiten van de taartvluchten hebben we de oude duiven en de jongen van de eerste en tweede ronde gelijk gescheiden. Zoals gezegd bleven de derde, vierde en vijfde ronde verder bij elkaar voor verdere opleiding. De oude duiven waren we geen toekomst in zagen werden opgeruimd.

Het kweekhok liep in de tussentijd wat vol. 11 jongen werden gehaald bij Jan en Ina Kleuver uit Wijhe. In deze lijnen is veel terug te vinden van onze oude soort van Piet Koper uit Wervershoof. Piet heeft ons ook getipt welke duiven voor ons een aanvulling zou zijn. Daarnaast verdween o.a. een top jong van Neuhoff-Hartman. Via Fokke Gnodde waren we ook aan een aantal hele goede duiven gekomen uit Friesland.

Een afspraak gemaakt met Hans Beverdam eind november om de op dat moment 110 duiven tellende kweekhok te halveren. Onder het toenziende oog van Tonnie Kampman uit Coevorden, werden de duiven deskundig beoordeeld. De oordelen liep heen en weer van brandhout naar supertop. Bij de duivinnen zaten twee uitzonderlijke. Beide uit de Piet Koperlijnen, wat wij scharen onder ons oude soort. Daarnaast staken kwamen de duiven van Jan en Ina Kleuver boven drijven, een aantal Friese duiven via Fokke Gnodde kwamen meer dan behoorlijk naar voren. Een losse doffer van Beute en een losse doffer van Joop Groenen kunnen goed mee. De Beverdam lijnen kwam vooral bij de duivinnen goed naar voren, veelal in de lijn van The Chief. Uitzonderlijk is dat we een doffer via wijlen Al de Neve hebben van 13 jaar, welke nog steeds de kwaliteiten heeft van een jonge doffer.

Al met al hebben we na selectie een acceptabel groep duiven in het kweekhok zitten. Eind december zijn we terug gegaan naar Nieuwlande om voor de kwekers een kweekadvies te krijgen. Tevens hebben we toen een oordeel gevraagd over de vliegduiven. Vooral voor de doffers was dit een belangrijk moment, want een hun plekje op het hok was hervan afhankelijk. De duivinnen waren minder in aantal en hebben gemiddeld duidelijk een kwaliteit achterstand op de doffers.

De selectie van 20 koppels vliegduiven is zo goed als rond. Dus de volgende fase kan beginnen.

We staan er op 1 januari 2014 een stuk beter voor dan op 1 januari 2013.

We hebben op een 10 jaar geleden op een nivo gevlogen, welke was te vergelijken met de subtop in ACG 5 op het programmaspel. Het is altijd moeilijk te bepalen waar je staat. In 2013 zaten we op nog geen 50% van dat nivo. Op dit moment verwachten we dat we ergens rond de 70 á 75% staan. Het nivo van het kweekhok maakt ons in staat om terug te gaan naar de 100%. Daarna is het natuurlijk kijken of we daar voorbij kunnen, maar daarbij moet het ook een beetje mee zitten. Het beleid is er in ieder geval op gericht die stap in het kweekhok voor te bereiden.

Handicap voor ons blijft wel het vinden van voldoende tijd om ook de nodige prestaties te leveren, want met goede duiven alleen ben je er nog niet.

Duivensport is als het gaat om presteren er op gericht dat je vertrouwen en hoop houdt dat dingen die je wil ook lukken. Elk jaar begin je op 0, dus kan je ook elk jaar weer beginnen met wat hoop !!!

Iedereen een goede jaarwisseling en een zeer succesvol 2014 gewenst !!!