Het vlieghok is 21 meter en verdeeld in 5 afdelingen met een voorgang. De diepte is 2 meter 80 centimeter. Het hok is in 1993 gebouwd door de firma Buitenhuis.

Op het ZW hebben we twee afdelingen voor de jonge duiven tot onze beschikking. Hier kunnen we maximaal 80 jongen kwijt. De hokken zijn ong. 2 meter breed, 2,80 meter diep. 

Op het ZO hebben we drie afdelingen. Twee afdelingen voor de weduwnaars, elk ong 2 meter bij 2,80, hier is plaats voor 24 weduwnaars. Deze afdelingen zijn gescheiden door afzetpanelen met rondhout, dmv schuifsystemen kunnen de hokken met elkaar verbonden worden en zijn ze toegankelijk. De derde afdeling is voor de weduwduivinnen, deze hebben een 40 tal nauwe zitplaatsen tot hun beschikking en tijdens het seizoen is deze afdeling voorzien van een schuine bodem om paren te voorkomen. Vanaf juli is dit het hok het domein van de taartjongen.

De hokken zijn vanaf 2 juli 2012 verrijkt met twee mooie duivenrennen: